torstai 19. tammikuuta 2017

TJ bloggaa: Työharjoittelu on mahdollisuus itsensä kehittämiseen

Työharjoittelu on hyvää vastapainoa luennoille ja esitelmien kirjoittamiselle. Työharjoittelu on mahdollisuus päästä oppimaan asioihin käytännössä ja kokeilemaan siipiään jo opittujen asioiden parissa. Parhaimmillaan harjoittelu on opiskelijalle mahdollisuus kasvattaa omaa ammatti-identiteettiään. Työpaikasta riippuen harjoittelussa voi olla mahdollista koetella osaamistaan monipuolisesti ohjatuissa olosuhteissa. Onnistunut harjoittelu onkin kiinni monesta asiasta. Minkälaisella asenteella opiskelija menee harjoitteluun? Onko tavoitteena helpot opintopisteet vai itsensä haastaminen ja uuden oppiminen? Minkälaisia tehtäviä harjoitteluun kuuluu? Ovatko kaikki työtehtävät vain pikku tehtäviä, jotka on annettu nurkkiin pyörimään tulleelle opiskelijalle vai onko kyseessä oikeasti tavoitteelliset tehtävät, joista hyötyy sekä harjoittelija että harjoittelupaikka? Minkälaista ohjaus on, pitääkö asioista selvitä yksin vai tarkkaillaanko jokaista yksityiskohtaa, saatko harjoittelija riittävästi tukea?


Harjoittelupaikan etsimisessä kyse on yleensä väliaikaisen, lyhytkestoisen työn etsimisestä. Työpaikan etsimistä voi vertailla hieman deittailuun. Pitää pohtia mitä itse haluaa ja miettiä mitä se toinen osapuoli haluaa. Kun ajatukset kohtaavat voi lopputuloksena olla upea “suhde” jossa työntekijä pääsee kehittymään ja toteuttamaan itseään.


Vinkit hyvään harjoitteluun

Tutustu laajasti erilaisiin työympäristöihin (isot ja pienet yritykset, erilaiset järjestöt, liitot, yhdistykset). Kun tutustut opintojen aikana eri tyylisiin paikkoihin, saat monipuolisemman kuvan tulevaisuutta varten siitä, minkälaisia mahdollisuuksia sinulla on. Vaikka tuntisitkin olosi varmaksi heti opintojen alussa tai ensimmäisen harjoittelun jälkeen siitä minkälainen paikka on sinun juttusi, kannattaa erilaisiin paikkoihin tutustua. Mitä monipuolisempi kokemus sinulla, sitä paremmin tiedät tulevaisuudessa mitä mahdollisuuksia sinulla on ja saat laajemmat kontaktit työelämään.

Aseta tavoitteet harjoittelullesi. Mitä haluat päästä oppimaan, kokemaan ja tekemään? Tuo asiat esiin jo harjoittelupaikkaa hakiessasi. Vaikka pääasialliset tehtävät eivät harjoittelussasi välttämättä näihin liity, voidaan sinut silti ottaa mukaan muihin projekteihin jos osoitat vaan riittävää kiinnostusta ja motivaatiota. Sovi yhdessä harjoittelusi ohjaajan kanssa tavoitteet harjoittelulle sekä keinot niiden toteutumisen seurantaan. Arjessa päivät ja viikot helposti kuluvat nopeasti ja asiat saattavat unohtua muiden kiireiden tieltä, ellei yhdessä ole selkeästi sovittu miten toimitaan.

Tutustu harjoittelijan oikeuksiin ja huolehdi niiden toteutumisesta. Keskustele yhdessä ohjaajasi kanssa jo harjoittelun alussa mitä odotuksia teillä molemmilla on harjoittelulle. Kerro toiveesi harjoittelutehtävistä ja niihin perehtymisestä. Sopikaa yhdessä kuinka usein tarkastelette harjoittelun etenemistä. Vaadi tarvittaessa lisäperehdytystä myös harjoittelun aikana. Sopikaa yhdessä harjoitteluun liittyvistä käytänteistä. Mitkä ovat työajat? Miten toimitaan sairastumistapauksissa? Keneltä saat ohjausta ohjaajasi poissaollessa? Miten työyhteisö toimii?


Verkostoidu aktiivisesti. Harjoittelut ovat mahtava tapa luoda kontakteja työelämään siirtymistä varten. Pääset tutustumaan moniin ihmisiin erilaisiin organisaatioihin. Kaikkien kanssa et välttämättä jaa samoja kiinnostuksen kohteita tai haluaisi viettää vapaa-iltaa yhdessä mutta tutustuminen kannattaa silti ammatillisessa mielessä. Jos joskus joudut tiukan paikan eteen, on työn etsiminen mukavampaa kun on valmiiksi olemassa kontakteja joihin olla yhteydessä ja kysellä työpaikkaa. Muista, että jokaisella alasi toimijalla on myös omat verkostot joihin sinäkin voit päästä mukaan.

Harjoitteluun HUMAKOon!

HUMAKOlla on vuosittain useita harjoittelijoita. Harjoittelijat ovat eri koulutusohjelmista ja kampuksilta. Osa harjoitteluista on suoritettu pääosin etänä ja osa taas HUMAKOn toimistolla.

HUMAKO on harjoittelupaikkana vaativa, tekemistä on aina enemmän kuin tekijöitä, joten myös harjoittelija tulee toimintaa aidosti toteuttamaan, ei surffailemaan nettiin. Harjoittelutehtävät ovat monipuolisia, osa helppoja ja rutiininomaisia, osa vaativia. Harjoittelutehtävät sovitaan jokaisen harjoittelijan kanssa erikseen harjoittelijan tavoitteisiin pohjautuen. Harjoitteluiden ohjaajana toimivat HUMAKOn työntekijät. Harjoitteluille tyypillistä on erilaiset projektit joita ne sisältävät. Harjoitteluihin on mahdollista yhdistää myös opinnäytetyön tekeminen.

HUMAKOn harjoittelijat ovat perinteisesti myös kirjoitelleet HUMAKOn blogiin. Täältä voit tutustua harjoittelijoiden blogiteksteihin.

Tällä hetkellä haemme


Tutustu hakuilmoituksiimme ja hae meille, jos tuntuu siltä että omat tavoitteesi kohtaavat sen mitä meillä olisi nyt tarjota. Meille voi myös ehdottaa harjoittelua, vaikka käynnissä ei varsinaista hakua olisikaan. Tehtävää riittää ja aktiiviset tekijät ovat aina tervetulleita!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti