keskiviikko 8. helmikuuta 2017

TJ bloggaa: strategiatyö on käynnistynyt


HUMAKOssa on aloitettu tänä vuonna strategian työstäminen. Strategiaa laatiessa asetetaan tavoitteita HUMAKOn toiminnalle. Mitä toimintaa tulevina vuosina tehdään? Mitkä arvot toiminnassa näkyvät? Mihin asioihin panostetaan? Näitä ja monia muita asioita pohtii strategian laatimiseen perustettu työryhmä. Työryhmän vetäjänä toimii allekirjoittanut. Työryhmässä on mukana viisi muuta jäsentä. Jäsenet ovat eri alueyksiköistä ja eri taustaisia. Osa on ollut jaostossa ja/tai tutorina, osa on hallituksessa ja osa edustajistossa. Jo ensimmäisessä tapaamisessa taustat tulivat hyvin näkyviin.

Työryhmän ensimmäisessä palaverissa keskusteltiin erilaisista strategioista ja niiden käytettävyydestä. Yhteiseksi tavoitteeksi HUMAKOn strategialle nousi heti ymmärrettävyys: strategian tulee olla sellainen, että kaikki HUMAKOn toimijat ymmärtävät heti mihin sillä pyritään. Pohdimme myös opiskelijakunnan perustoimintaa, mitä asioita tehdään lakiin perustuen, mitä taas jäsenten toiveista johtuen. Palveluiden kehittäminen nousi esille yhtenä kehittämiskohteena. Edunvalvonnan todettiin kehittyneen viime vuosina mutta siitä viestiminen on edelleen puutteellista. Ylipäätään viestimiseen liittyy paljon kehitettävää. Mistä asioista viestitään ja miten? Sama asia on pohdinnassa myös Humakissa. Kun opiskelijoiden intrasta HumakProsta luovutaan, tarvitaan tilalle uusi sisäisen viestinnän kanava, jolla tavoitetaan niin opiskelijat kuin henkilöstökin. Tähän uudistukseen meidän kaikkien on tärkeä vaikuttaa ja pohtia eri käyttäjäryhmien tarpeita. Mutta takaisin strategiaan.

Strategian laadintaan perustettu työryhmä kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Tavoitteena on saada strategia valmiiksi kevään aikana. Tapaamisissa käytetään erilaisia työkaluja. Ensi kerralla meillä on vuorossa skenaariotyöskentelyä, jossa pohditaan miten HUMAKOn tulisi reagoida erilaisiin (jopa hulluilta kuulostaviin) tilanteisiin, ja siten hahmottaa tiettyjä toimintatapoja joita toiminnassa toistuu. Tulemme myös pohtimaan sitä, mihin opiskelijoiden motivaatio jäseneksi liittymiseen perustuu. Tavoitteena on luoda toiminnasta sellaista, että kaikki Humakin opiskelijat haluavat olla HUMAKOn jäseniä. 


Työryhmän työskentelyä seuraa ja arvioi ohjausryhmä. Ohjausryhmässä on HUMAKOn nykyisiä ja vanhoja aktiiveja. Strategian laatimisessa tullaan kuulemaan myös paikallistoimijoita, joilla usein on paras tieto siitä, mitä opiskelijat eri alueilta haluavat ja toivovat HUMAKOlta. Opiskelijat voivat siis tuoda omia näkemyksiään esiin antamalla palautetta suoraan HUMAKOn toimistolle tai paikallistoimijoille. Myös toiveita opiskelijoiden osallistamisesta kuullaan mielellään. Ota siis rohkeasti yhteyttä esimerkiksi sähköpostitse: marianna.rantanen@humak.fi.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti