maanantai 6. kesäkuuta 2016

Toiminnanjohtaja bloggaa: mihin vaikutetaan ja miksi?

Tervetuloa lukemaan toiminnanjohtaja bloggaa-juttusarjaa. Viimeksi kerroin HUMAKOn vaikuttamistoiminnasta valtakunnallisella ja kunnallisella tasolla. Tällä kertaa kerron vaikuttamisesta Humakin toimintaan. Saamme toimistollakin välillä kuulla, että HUMAKO vaikuttaa aivan vääriin asioihin. Tässä tekstissä avaan hieman sitä, miten oikein päätämme sen mihin vaikutetaan.

Aiemmin olen kertonut HUMAKOn toiminnasta. Siitä että mitenkäs HUMAKO toimikaan ja mitä se hallitus oikein tekee. Noissa teksteissä on hieman kuvattu meidän rakennetta. Tarkoitus on myös ollut avata sitä, mitä kaikkea meillä tehdään ja minkälaisilla resursseilla. Jos et noita tekstejä ole aiemmin lukenut, niin suosittelen ehdottomasti lukemaan, koska ne auttavat vähän ymmärtämään tätä kokonaisuutta.

Asioihin vaikuttaminen Humakissa

Humakissa tehtävästä vaikuttamistoiminnasta HUMAKOssa vastaa hallitus. Hallituksessa ei aina ole toimijoita kaikista alueyksiköistä tai koulutusohjelmista joten tärkein asia vaikuttamisessa on tietysti tiedonkulku teiltä opiskelijoilta meidän hallitukselle tai HUMAKOn toimistolle. Kerron myöhemmin vielä mahdollisuuksista vaikuttaa ja antaa palautetta, mutta nyt kerron, mitä sille palautteelle tapahtuu kun sitä meille antaa.

Vaikutettavat asiat jakautuvat muutamaan erilaiseen kategoriaan: yksittäistä opiskelijaa koskeviin, opiskelijaryhmältä tuleviin palautteisiin ja HUMAKOn toimijoiden omiin kokemuksiin.

Opiskelijan yhteydenotto

Välillä saamme yksittäisiltä opiskelijoilta yhteydenottoja. Usein yhteydenotto tulee vasta kun opiskelija ei koe voivansa enää millään muulla tavalla vaikuttaa asiaan. Yhteydenotto voi tulla osoitteeseen humako(a)humak.edu tai suoraan jollekin hallituksen jäsenelle tai työntekijälle. Välillä kuulemme ongelmallisista tilanteista huhupuheina ja silloin pyydämme opiskelijaa olemaan meihin yhteydessä. Käymme läpi jokaisen opiskelijalta tulevan yhteydenoton. Pyrimme keräämään opiskelijalta kaiken mahdollisen faktan. Sen jälkeen selvitämme tapaukseen liittyviä taustoja. Joskus toteamme, ettei asiaan liity mitään sellaista epäkohtaa johon voimme puuttua, mutta hyvin usein yhteydenotot koskevat sellaisia asioita, että väärinkäytös on mennyt jo melko pitkälle ja joudumme asiaan puuttumaan.

Esimerkkinä yhteydenotto myöhästyneestä arvosanasta. Humakin tutkintosäännön mukaan arvosana tulee antaa kuukauden kuluessa opintojakson päättymisestä. Myöhästyneestä arvosanasta muistutamme usein etanakorteilla. Joihinkin lehtoreihin ei sekään tehoa ja silloin otetaan järeämmät keinot käyttöön. Usein arvosana on tällöin ollut todella pitkiä aikoja myöhässä. Silloin teemme kantelun lehtorin esimiehelle. Kanteluun kokoamme tiedot tentin ajankohdasta ja muut olennaiset tiedot, lisäksi kokoamme tiedot mitä menettelytapoja on rikottu (tässä tapauksessa tutkintosäännössä määriteltyä arviointiaikataulua). Lehtorin esimies käsittelee asian lehtorin kanssa ja puuttuu tämän virheelliseen toimintaan.

Jos ikinä kohtaat virheellistä käytöstä, niin tuo se esiin! Sillä tavoin asioihin saadaan muutos. Ensimmäisenä keinona ei tarvitse olla aika ne järeimmät toimintatavat, vaan välillä jo lempeä muistutus etanakortin muodossa korjaa tilanteen. Opiskelijan ei kuitenkaan tule kärsiä lehtorin virheellisestä toiminnasta. Meillä oletuksena on, että tahallaan ei varmasti kukaan lehtori halua väärin toimia, siksi arvioimmekin jokaisen tilanteen erikseen ja mietimme parhaita vaikuttamiskeinoja. Välillä taustalla saattaa olla esimerkiksi sellainen asia, että lehtorilla ei vain ole riittävästi työaikaa, ja tämä menettely tuo sen myös esimiehen tietoon. Tavoiteena ei siis ole saattaa lehtoria hankaluuksiin vaan puuttua virheelliseen toimintaan ja antaa esimiehen etsiä ratkaisu asiaan yhdessä lehtorin kanssa.

Opiskelijaryhmältä tuleva palaute

Välillä saamme isommalta opiskelijaryhmältä palautetta. Palaute voi myös tulla näissä tapauksissa HUMAKOn tai Humakin tekemän kyselyn kautta. Silloin ei lähdetä korjaamaan jo tapahtunutta vaan lähdetään vaikuttamaan siihen, että jatkossa asiat sujuvat paremmin. Kaikkiin asioihin ei voida vaikuttaa samaan aikaan, joten usein silloin valitaan sellainen aihe joka on erittäin huonosti tai muuten koskee isoa opiskelijamäärää. Jos tiedossa on, että Humak on puuttunut asiaan esimerkiksi jo jossain työryhmässä, vaikuttaa HUMAKOkin asiaan nimenomaan kyseisen työryhmän kautta. Tällöin vaikuttaminen ei tule opiskelijalle näkyväksi.

HUMAKOn aloitteesta vaikuttamista saatetaan tehdä asiasta riippuen esimerkiksi jossakin Humakin työryhmässä tai esimerkiksi laatimalla kannanotto. Näin toimimme esimerkiksi tänä keväänä, kun tulkkiopiskelijat koostivat yhteen epäkohtia omasta koulutuksestaan ja hallitus päätti laatia asianperusteella kannanoton, jossa vaadittiin Humakia ryhdistäytymään tulkkikoulutuksen järjestäjänä.

HUMAKOn laatimat kannanotot, jotka liittyvät nimenomaan Humanistiseen ammattikorkeakouluun, huomioidaan Humakissa asiaan liittyvässä työryhmässä ja ne toimitetaan aina henkilöstölle ja koulun johdolle tiedoksi. Kannanottojen vaikutus riippuu aina tilanteesta. Kannanotto ei yksin riitä vaikuttamiseen, mutta yleensä viimeistään sen avulla saadaan aiheesta keskusteluyhteys auki, jotta asiaan päästään vaikuttamaan suoraan. Työryhmiin voidaan viedä suoraan esityksiä mutta ilman esimerkiksi kannanoton tuomaa julkista keskustelua niitä ei välttämättä huomioida asian ansaitsemalla vakavuudella.

Poliittinen ohjelma ohjaa vaikuttamista jatkossa

HUMAKOlle laaditaan parhaillaan poliittista ohjelmaa. Jatkossa tuo mystinen asiakirja, joka määrittelee HUMAKOn mielipiteitä erilaisiin asioihin, ohjaa omalta osaltaan HUMAKOn tekemää vaikuttamistyötä. Poliittisen ohjelman linjauksien avulla voimme tehdä uudenlaisia avauksia esimerkiksi Humakin rakenteeseen liittyen. Poliittinen ohjelma tulee tukemaan myös vaikuttamista valtakunnallisiin ja kunnallisiin asioihin. Vuosittaisen vaikuttamisen painopisteet määritellään toimintasuunnitelmassa, lisäksi vaikuttamista tehdään ajankohtaisiin asioihiin ja opiskelijoiden esiin nostamiin epäkohtiin. Kaikkeen ei voida kerralla puuttua, eikä vaikuttaminen ole tehokasta jos vain huudamme kaiken olevan huonosti. Vaikuttamisessa päätämmekin korjata aina yhden epäkohdan kerrallaan. Aina emme tässä onnistu, mutta usein saamme edes jonkinlaista muutosta parempaan päin aikaiseksi.

Kiinnostaako sinua kuulla lisää asioista, joihin HUMAKO on vaikuttanut? Entä haluaisitko tietää enemmän opiskelijan vaikutusmahdollisuuksista korkeakouluopiskelussa? Kommentoi rohkeasti ja kerro ääneen toiveesi!


Marianna Rantanen,
HUMAKOn toiminnanjohtaja

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti